Handel

WYROBY BRUKARSKIE


- cała gama materiałów brukarskich betonowych do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu znanych producentów takich jak: BRUK-BET Sp. z o.o. , KAMAL Sp. z o.o. , ALBET Sp. C. , POLBRUK S.A., 

- materiały brukarskie kamienne od wielu Strzegomskich producentów granitu.

KRUSZYWA DROGOWE


- piasek drobnoziarnisty oraz pospółka o fr. Od 0-25 mm,

- kruszywa drogowe wapienne oraz granitowe o różnych frakcjach,

- kruszywa z recyklingu gruzu betonowego oraz nawierzchni asfaltowych,