Referencje

Posiadamy liczne poświadczenia i referencje rzetelnie i profesjonalnie wykonanych robót
od wielu naszych partnerów biznesowych oraz instytucji samorządowych, m .in.:

- Miejski Zarząd Dróg w Płocku,
- Gmina – Miasto Płock,
- Wodociągi Płockie Sp. z o.o.,
- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
- Gmina Stara Biała,
- Gmina Słupno,
- Gmina Brudzeń Duży, 

- Gmina Bodzanów,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie Spółka z o.o.,
- PKN Orlen S.A.,
- Kobylarnia S.A. – Grupa Mirbud S.A.,
- Bilfinger Berger Budownictwo S.A.,
- PORR S.A.,
- PGNiG Technologie S.A.,