Realizacje

Rozbudowa drogi gminnej nr 291314  – ul. Łącznej w m. Maszewo, Brwilno oraz Maszewo Duże
wraz pełną infrastrukturą

okres realizacji – 2023 r.  |  wartość zadania – 6 888 000,00 brutto  |  Inwestor – Gmina Stara Biała


Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ul. Raczkowizna wraz pełną infrastrukturą w Płocku

okres realizacji – 2022 r.  |  wartość zadania – 6 600 868,34 brutto  |  Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku


Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W – ul. Pocztowej wraz pełną infrastrukturą w Płocku

okres realizacji – 2021 r.  |  wartość zadania – 5 572 411,03 brutto  |  Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku


Budowa ul. Ośnickiej na odcinku od ul. Dziedziniec do skrzyżowania z ul. Górną
wraz pełną infrastrukturą w Płocku

okres realizacji – 2020 r.  |  wartość zadania – 2 199 607,40 brutto  |  Inwestor – Gmina – Miasto Płock


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+963,05 do km 37+785,05,
budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym

okres realizacji – 2020 r.  |  wartość zadania – 7 478 398,35 brutto  |  Inwestor – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie


Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap III,
w zakresie ścieżek przy ul. Mostowej (R-21) I AL. Broniewskiego (R-62)

okres realizacji – 2019 r.  |  wartość zadania – 2 014 494,00 brutto  |  Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku


Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II,
Trasa R-1 od al. Armii Krajowej , u. Wyszogrodzkiej, al. Piłsudskiego, al. Jachowicza do ul. Bielskiej

okres realizacji – 2018 r.  |  wartość zadania – 9 032 613,07 brutto  |  Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku